Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
017100677
Product P/N: TC-12XD-X-ROHS ES-P/N: 017100677   
Tactile Switches without Guide Pins,
Contact Rating 12V/50mA,Operating Force 160+/-50gF
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00