Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
013300533
Product P/N: ACS758LCB-100B-PFF-T ES-P/N: 013300533   
IC:Hall-Effect Based Linear Current Sensors 100A
with 100u(ohm) Current Conductor
Sensitivity 20mV/A,120kHz
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00