Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
012302366
Product P/N: RHRG30120 ES-P/N: 012302366   
HYPER Fast Diode 1200V/30A
trr 65ns
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00