Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
010202761
Product P/N: EKMC1605111 ES-P/N: 010202761   
PIR Motion Sensor (PaPIRs),Digital Output,
White Lens,Detection Range 5m Max.,
88+16 Zones,122x35+150x20 Degree (HxV)
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00