Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
006700854
Product P/N: DS1307Z+T/R ES-P/N: 006700854   
IC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire, Bi-Directional Bus
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00