Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003517399
Product P/N: MCP4922-E/P ES-P/N: 003517399   
12-bit DAC with SPI Interface, Dual Channel
Rail to Rail Output, Fast Settling Time of 4.5 us
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00