Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003516881
Product P/N: MCP6569T-E/SL ES-P/N: 003516881   
Quad Low-Power Open-Drain Output Comparator
Rail-to-Rail Input, Supply Voltage 1.8V - 5.5V
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00