Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003513539
Product P/N: MCP4921T-E/SN ES-P/N: 003513539   
Single 12-Bit DAC with SPI Interface
Rail to Rail Output, Setting Time 4.5us
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00