Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003504872
Product P/N: TC1232CPA ES-P/N: 003504872   
8PIN, 4.5-5.5V, ACTIVE LOW/ HIGH, 610MS, 50UA

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00