Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
003201636
Product P/N: FTR-K3AB012W ES-P/N: 003201636   
Power Relay Coil 12VDC, 1 Form A ( SPST )
Contact Rating 20A/250 VAC
PCB Mounting Type, Standard Coil
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00