Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
002901674
Product P/N: 1N4002G-K R0G ES-P/N: 002901674   
Glass Passivated Rectifier Diode 100V/1A

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00