Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000710998
Product P/N: ILMS30T1-01 ES-P/N: 000710998   
SIP Socket Single Row 30 Pins,Machined Pin
Pitch 2.54mm.
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00