Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000704343
Product P/N: FHDS06G11/RH ES-P/N: 000704343   
Female Header 6(3*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00