Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000704207
Product P/N: FHSS02G10/RH ES-P/N: 000704207   
Female Header 2 Pins,Single Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00