Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000500985
Product P/N: 141R-4P ES-P/N: 000500985   
PCB Terminal Block 4Pins,Pitch 2.54mm,150V/2A

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00