×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Bread Boards
Items for Bread Boards
Narrow your selection below
 
Size
Number of Holes
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSizeNumber of HolesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0606-1ET-PROJECT BOARD GL-12 5260.00Project Board GL-12, 840 Point
(C-YA-A-00005)
172x65x10mm840 ETT
0152-0001-6WB101 0221.00BREADBROAD WBU-1xx with Aluminium Plate Base and
High Class ABS Plastic
175x53x10mm640 WISH
0152-0002-9WB102 36312.10PB-FreeRoHSBREADBROAD WBU-1xx with Aluminium Plate Base and
High Class ABS Plastic
175x61x10mm640 WISH
0152-0006-1WBU202 71404.50BREADBROAD WBU-2xx with High Class POM Plastic
Steel Material
166x54.5x11mm630 WISH
0152-0007-4WBU204 2933.10BREADBROAD WBU-2xx with High Class POM Plastic
Steel Material
215x130x31mm1260 WISH
0152-0008-7WBU204-1 50888.20BREADBROAD WBU-2xx with High Class POM Plastic
Steel Material
215x120x31mm1260 WISH