×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Function Generators
Items for Function Generators
Narrow your selection below
 
Type
Frequency Range
Waveforms
Series
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeFrequency RangeWaveformsSeriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0382-0101-3SFG-1003 26,980.403MHz DDS Function Generator
DDS Technology and FPGA Design
Function Generator0.1Hz - 3MHz Sine,Square,Triangle,TTL SFG-1000 GW INSTEK
0382-0125-3AFG-2005 28,538.30Arbitrary Function Generator 5MHz
USB Device Interface for Remote Control and Waveform Editing
3.5 inch LCD Display
Function Generator0.1Hz - 5MHz Sine,Square,Ramp,Noise,Arbitrary AFG-2000 GW INSTEK
0382-0137-3AFG-2105 610,359.00PB-FreeRoHSArbitrary Function Generator 5MHz
AM/FM/FSK Modulation, Sweep, and Frequency Counter Functions
3.5 inch LCD Display
Function Generator0.1Hz - 5MHz Sine,Square,Ramp,Noise,Arbitrary AFG-2100 GW INSTEK
0382-0139-9SFG-1013 07,020.00PB-Free3MHz DDS Function Generator with Voltage Display
Function Generator0.1Hz - 3MHz Sine,Square,Triangle,TTL SFG-1000 GW INSTEK
0382-0202-1GAG-810 07,200.001MHz Audio Generator with 0.02% Low Sine Wave
Distortion, 6 Steps Output Attenuator,
Output Voltage 5Vrms(Sine)/10Vpp(Square)
Audio Generator10Hz - 1MHz Sine,Square GAG-810 GW INSTEK
1028-0032-4AFG-2105 010,260.00PB-FreeArbitrary Function Generator 5MHz
AM/FM/FSK Modulation, Sweep, and Frequency Counter Functions
3.5 inch LCD Display
Function Generator0.1Hz - 5MHz Sine,Square,Ramp,Noise,Arbitrary AFG-2100 GW INSTEK
1028-0053-2SFG-1013 47,020.00PB-FreeRoHS3MHz DDS Function Generator with Voltage Display
Function Generator0.1Hz - 3MHz Sine,Square,Triangle,TTL SFG-1000 GW INSTEK