Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
102000132
Product P/N: BT136S-600F,118 ES-P/N: 102000132   
Triac 600V/4A,Gate Trigger Current 25mA

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00