Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
099926868
Product P/N: SINK-02252 ES-P/N: 099926868   
Aluminium Heat Sink No.02252, M3-Screw Type,
Size 44mm x 50mm x 19mm (W x L xH),
Silver Color
เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00