Check shipping rate
Home >
คำนวณค่าจัดส่ง
000701575
Product P/N: PLCC32TS/BR/TUBE ES-P/N: 000701575   
SURFACE MOUNT PLCC SOCKET 32 PINS

เลือกประเทศปลายทาง
จำนวน
เลือกวิธีจัดส่ง
รหัสไปรษณีย์
เลือกสกุลเงิน
     
ประเทศปลายทาง : Thailand
จำนวน 1
วิธีจัดส่ง จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
 ค่าจัดส่ง THB 52.00