หลักสูตร PIC18F & Android WIFI (ESP8266, WS-WIFI) Control
* ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     
* หมายเลขบัตรประชาชน  
   ตำแหน่ง  
   บริษัท  
   Email Address    
* Tel  
   วันสัมมนา
   เลือกแพคเกจ   


3,500 บาท      
1,552 บาท4,013 บาท
 **ราคารวม VAT แล้ว
 
 
   เลือกวิธีชำระเงิน

   เลือกใบกำกับภาษี
     ชื่อผู้ซื้อ
     บริษัท
     ที่อยู่
   เงื่อนไขการชำระเงิน
        ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้มีการชำระเงินในวันอบรม ซึ่งการสำรองที่นั่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับการแจ้งโอนเงินภายในวันที่กำหนดไว้ด้านบนเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง